به وبسایت مرکز جامع آموزش آنلاین طراحان خلاق هونام خوش آمدید
0
03136204655

لیست کنفرانس ها و سمینارهای رشته هنر در جهان

ردیفنام کنفرانس/سمینارتاریخ برگزاریکشورشهر
۱کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی (ICAH)1 آوریلاماراتشارجه
۲کنفرانس تحقیقاتی بین المللی هنر ، تجارت و مدیریت تجارت (IRCACBM) 1 آوریلاندونزیجاکارتا
۳کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی (ICAH)1 آوریلهندچیدام برام
۴بیست و یکمین کنفرانس بین المللی پژوهش در زمینه هنر ، تجارت و مدیریت تجارت (IRCACBM)1 آوریلهندبرهامپور
۵کنفرانس تحقیقاتی بین المللی هنر ، تجارت و مدیریت تجارت (IRCACBM)2 آوریلسنگاپورسنگاپور
۶نفرانس بین المللی پژوهش در زمینه هنر ، تجارت و مدیریت تجارت (IRCACBM)2 آوریلهنددانباد
۷دوازدهمین کنفرانس بین المللی هنر ، آموزش و علوم اجتماعی ICAES2 آوریلاماراتابوظبی
۸کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی (ICAH)2 آوریلهندبنگلار
۹کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی (ICAH)3 اوریلسویئسزوریخ
۱۰سی ام و سومین کنفرانس بین المللی هنر ، آموزش و علوم اجتماعی ICAES 3 مهمالزیمالاکا
۱۱کنفرانس بین المللی تحقیقات در زمینه هنر ، تجارت و مدیریت تجارت ۳ مهچینگوانگژو